چند روز دیگه بهار میاد و همه‌چیز رو تازه می‌كنه،
سال رو، ماه رو،
روزها رو، هوا رو، طبیعت رو، ولی فقط
یك چیز كهنه میشه كه به
همه اون تاز‌گی می‌ارزه،
«دوستیمون»!

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هیچکس، هیچ فصلی را بر بهار ترجیح نمی دهد. بهار فصل
 رهایی از "خاک" است.بیایید همه ی فصل ها بهاری بمانیم.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

افسردگی و سردی زمستان، محصول"کج"
ایستادن خورشید است.
تنها با " راستیِ" اوست که بهار می رسد.

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

از بهار پرسیدم عشق یعنی چه ؟گفت:
تازه شکفته ام هنوز نمی دانم.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بهار یک نقطه دارد نقطه آغاز بهار زندگیتان بی انتها باد
سال نو مبارک

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بوی باران ; بوی سبزه ; بوی خاک
شاخه های شسته ; باران خورده ; پاک
آسمان آبی و ابر سفید , برگهای سبز بید
عطر نرگس , رقص باد نغمه شوق پرستوهای شاد
خلوت گرم کبوترهای مست
نرم نرمک می رسد اینک بهار
خوش به حال روزگار

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دستان پرنوازش بهار ، طبیعت خفته را از
خواب بیدار می سازد، و زمین و درخت رازهای رنگارنگ
 و عطرآگین خویش را نثار نگاه ما می كنند.
در سال جدید خورشیدی،
سبزی ،
شادی ،
كامیابی، 
بهره وری،
اثربخشی فعالیتها و بهروزیتان
را از درگاه ایزد منان آرزومندم.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

با خوبی ها و بدی ها، هرآنچه که بود؛
برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد،
 برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد، سالی
دیگر گذشت روزهایت بهاری و بهارت جاودانه باد

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بنگر به رستاخیز طبیعت که چه زیباست .
و هر سال رستاخیزی دیگر را تجربه می کنیم
و چه زیباتر رستاخیز انسان در این عصر آهن وتباهی

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

باز كن پنجره را كه بهاران آمد كه شكفته گل
سرخ به گلستان آمد
سال نو مبارک

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

و بر آمد بهاری دیگر
مست و زیبا و فریبا ، چون دوست
سبدی پیدا کن ،
پر کن از سوسن و سنبل که نکوست
همره باد بهاری بفرست :
پیک نوروزی و شادی بر دوست !

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بهار،نـیم بهار،ربـع بـهار، بهار را قسمت کردند؛
بازارشان سکه شد! 
دوست عزیز سبز ترین و همیشگی ترین
بهار ها را برایت آرزو مندم

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بهار بهترین بهانه برای آغاز، وآغاز بهترین
بهانه برای زیستن است
آغاز بهار بر شما مبارک

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

فرخنده باد بر همگان مقدم بهار نوروز , جاودانه ترین جشن روزگار

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

نرم نرمک می رسد اینک بهار، خوش بحال روزگار،
خوش بحال چشمه ها و دشت ها،
خوش بحال دانه ها و سبزه ها،
خوش بحال غنچه های نیمه باز

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گل، هویت بهار است. و بهار آیینه ی قیامت.
در این آیینه خود را تماشا کنیم.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

واقعا بهار و قیامت شبیه هم هستند.
علف های هرز و گلها هم زمان از خاک سربر می دارند.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بهار سخاوتمند است، دامنی از گل به زمین می بخشد.
کمی پای درس بهار بنشینیم.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بهار، ره آورد تفاهم زمین و آسمان است.
بهار، محصول یگانگی است.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

زمستان با همه ی خشونت و سردی،
متواضعانه بهار را گردن می نهد. ما اما...؟

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

این پیام تقدیم به کسی که نامش در بهار من ،
یادش در اندیشه ی من
عشقش در قلب من و دیدارش آرزوی من است .


تاريخ : یک شنبه 21 مهر 1392برچسب:, | 15:21 | نویسنده : بنیامین شهسواری |

صفحه قبل 1 صفحه بعد