در کشور ما نور خدا هادی فضل است
وز نور خدا جان گرفت دانش آموز
با آن که همه روز و همه مکتب علم است
لیکن که یکی روز بود ثابت وپیروز
روز دانش آموز مبارک

 

 

 

هرکسی در جستجوی دانش است
اجر او تا منزلش در زایش است
او قدم هایش در راه خداست
علم نافع مایه ی آرامش است
روز دانش آموز مبارک

 

 

 

شعار جدید روز دانش آموز !
ما خواهان آزاد شدن تقلب در امتحانات هستیم !

 

 

 

روز به ذلت کشیدن استکبار جهانی
توسط دانش آموزان ایران زمین مبارک

 

 

از ستم جبر به جان آمدم
از غم املا به فغان آمدم
خسته شدم بنده ز جغرافیا
هم ز اروپا و هم از آسیا
من چه کنم آب و هوایش بد است
یا که فلان رود به رویش سد است؟
یا که فلان چشمه فلان جا بود
رقص کنان راهی دریا بود؟
این که نشد آب و نشد نان من
نمره بده نمره بده جان من
نمره ی بیست تو بود دلپذیر
بنده فدای تو شوم ای دبیر

 

 

 

اختر و ماهی فروزانی محصل
تو آن جوایا ی عرفانی محصل
به دنیای که تاریک است ازجهل
همان خــورشید تابانی محصل

 

 

 

در مدرسه از نشاط من کم کردند
از فرصت ارتباط من کم کردند
هر وقت به هم عشق تعارف کردیم
از نمره ی انضباط ما کم کردند

 

 

 

به به شده امروز چه پرشور و دل افروز

چون حفظ شده حرمت و وجهه  دانش آموز


هر یوم در این عصر به ازیوم گذشته

است وین سیزده آبان به ازسیزده نوروز

 

 

 

این سیزده آبان همان ثابت روز است ،

کین روز شده ثبت به دیباچه هرروز


هر سال به وماه به و روز به وبه امروز

ز دیروز ودگر روز به امروز



تاريخ : دو شنبه 13 آبان 1392برچسب:, | 21:54 | نویسنده : بنیامین شهسواری |

اس ام اس روز دانش آموز و 13 آبان - www.RadsMS.com

در کشور ما نور خدا هادی فضل است /

  وز نور خدا جان گرفت دانش آموز

با آن که همه روز و همه مکتب علم است /

لیکن که یکی روز بود ثابت وپیروز . . .

روز دانش آموز مبارک

.

.

.

هرکسی درجستجوی دانش است

اجر او تا منزلش در زایش است

او قدم هایش در راه خداست

علم نافع مایه ی آرامش است . . .

روز دانش آموز مبارک

.

.

.

شعار جدید روز دانش آموز !

“ما خواهان آزاد شدن تقلب در امتحانات هستیم !”

.

.

.

روز به ذلت کشیدن “استکبار جهانی”

توسط دانش آموزان ایران زمین مبارک

 

.

.

.

از ستم جبر به جان آمدم

از غم املا به فغان آمدم

خسته شدم بنده ز جغرافیا

هم ز اروپا و هم از آسیا

من چه کنم آب و هوایش بد است

یا که فلان رود به رویش سد است؟!

یا که فلان چشمه فلان جا بود

رقص کنان راهی دریا بود؟!

این که نشد آب و نشد نان من!

نمره بده نمره بده جان من!

نمره ی بیست تو بود دلپذیر

بنده فدای تو شوم ای دبیر !!

.

.

.

اختر و ماهی فروزانی محصل / 

تو آن جوایا ی عرفانی محصل

به دنیای که تاریک است ازجهل /

همان خــورشیدتابانی محصل . . .

.

.

.

در مدرسه از نشاط من کم کردند

از فرصت ارتباط من کم کردند

هر وقت به هم عشق تعارف کردیم

از نمره ی انضباط ما کم کردند !

.

.

.

 به به شده امروز چه پرشور ودل افروز

چون حفظ شده حرمت ووجهه  دانش آموز

هر یوم در این عصر به ازیوم گذشته است

وین سیزده آبان به ازسیزده نوروز

.

.

.

این سیزده آبان همان ثابت روز است ،

کین روز شده ثبت به دیباچه هرروز

هر سال به وماه به و روز به وبه

امروز ز دیروز ودگر روز به امروز

 

این سیزده آبان همان ثابت روز است
کین روز شده ثبت به دیباچه هرروز
هر سال به وماه به و روز به وبه
امروز ز دیروز ودگر روز به امروز


****************


به به شده امروز چه پرشور ودل افروز
چون حفظ شده حرمت ووجهه دانش آموز


****************


هر یوم در این عصر به ازیوم گذشته است
وین سیزده آبان به ازسیزده نوروز


****************


در کشور ما نور خدا هادی فضل است
وز نور خدا جان گرفت دانش آموز
با آن که همه روز و همه مکتب علم است
لیکن که یکی روز بود ثابت وپیروز


****************


عجب روزخوشی داری گرامی
شعاع عهــد و پیمانی محصل


****************
تو منصوری بخوان اشعاربرتر
کتاب علــم وعرفانی محصل



تاريخ : یک شنبه 21 مهر 1392برچسب:, | 14:37 | نویسنده : بنیامین شهسواری |

صفحه قبل 1 صفحه بعد