اس ام اس سخنان دکتر شریعتی (2)

 

بهترین های خود را به دنیا ببخش

حتی اگر هیچ گاه کافی نباشد...

 

 


مردم اغلب بی انصاف, بی منطق و

خود محورند,ولی آنان را ببخش .

 

 

 


اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه

های پنهان متهم می کنند,ولی مهربان باش

 

 


اگر موفق باشی دوستان دروغین ودشمنان

حقیقی خواهی یافت,ولی موفق باش.

 


اگر شریف و درستکار باشی فریبت

می دهند,ولی شریف و درستکار باش .

 


آنچه را در طول سالیان سال بنا نهاده ای

شاید یک شبه ویران کنند,ولی سازنده باش .

 

 


اگر به شادمانی و آرامش دست یابی

حسادت می کنند , ولی شادمان باش .

 

 


نیکی های درونت را فراموش می کنند.ولی نیکوکار باش .

 

 


بهترین های خود را به دنیا ببخش

حتی اگر هیچ گاه کافی نباشد.

 

 


و در نهایت می بینی هر آنچه هست

همواره میان "تو و خداوند" است نه میان تو و مردم
دکتر علی شریعتی

 

 

 

 

 

در دشمنی دورنگی نیست ، کاش

دوستانم هم در موقع خود چون دشمنان بی ریا بودند.

 

 

 

خیلی اوقات آدم از آن دسته از چیزهای بد

دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد.

 

هر چه هست برای مصلحتی است...

و هر که هست به خاطر منفعتی است.

و هیچ چیزبه<<خودش>>نمی ارزد

دکتر شریعتی

 

 

 

اگر روزی تهدیدت کردن بدان در برابرت ناتوانند..

اگر روزی خیانت دیدی بدان قیمتت بالاست..

اگر روزی ترکت کردن بدان لیاقت با تو بودن را نداشته اند..

دکتر شریعتی

 

 

 

مذهب شوخی سنگینی با من کرد .

سالها مذهبی بودم بی آنکه خدایی داشته باشم...

دکتر شریعتی

 

 

 

فلسفه زندگی انسان در این جمله خلاصه میشود.......

فدا کردن آسایش زندگی برای فراهم

آوردن وسایل آسایش زندگی

دکتر شریعتی

 

 

 

خدایا....بر اراده.دانش.عصیان.

بی نیازی.حیرت.لطافت روح.

شهامت و تنهایی من بیفزا

دکتر شریعتی

 

 

 

عاقلانه

ازدواج کن

تا

عاشقانه

زندگی کنی

دکتر شریعتی

 

 

 

آزادی!

در دامن اسارت می زاید؟

در زنجیر رشد می کند؟

از ستم تغذیه می کند:؟

با غصب بیدار می شود…

های… این سرنوشت آزادی است!

دکتر شریعتی

 

 

 

وقتی که در صحنه حق و باطل نیستی،

هر جا که میخواهی باش، چه به نماز ایستاده باشی،

چه به شراب نشسته باشی،

هر دو یکیست.

دکتر شریعتی

 

 

 

به سه چیز تکیه نکن

غرور، دروغ و عشق

آدم با غرور می تازد

با دروغ می بازد

و با عشق می میرد

دکتر شریعتی

 

 

 

خداوندا، مگذار آنچه را که حق می دانم،

به خاطر آنچه که بد می دانند، کتمان کنم

دکتر شریعتی

 

 

 

برایت دعا میکنم که خدا از تو بگیرد هر آنچه خدا را از تو میگیرد

دکتر شریعتی

 

 

 

دل های بزرگ و احساس های بلند،

عشق های زیبا و پرشکوه می آفرینند.

دکتر شریعتی

 

 

 

کاش خدا سه چیز را نمی آفرید .......

غرور،دروغ،عشق

تا هیچ گاه کسی از سر غرور به دروغ دم از عشق نزند

دکتر شریعتی

 

 

 

خوب بودن ! کلمه هیجان آوری نیست .

خوبی ، در فارسی شکوه و عظمت خارق العاده ای ندارد ،

با متوسط بودن و بی بو و خاصیت بودن هم صف است

خوب بودن از نظر ما یعنی بد نبودن !

و این معنی مبتذلی است !

دکتر شریعتی

 

دیروز همسایه ام از گرسنگی مرد ،

در عزایش گوسفندها سربریدند

( شریعتی )

 

 

 

از خداوند چیزی برایت میخواهم که جز خدا

در باور هیچکس نگنجد! دکتر شریعتی.

 

 

 

در بیکرانه زندگی دو چیز افسونم کرد ،

آبی آسمان که می بینم و میدانم نیست

و خدایی که نمی بینم و میدانم که هست..

( دکتر علی شریعتی )

 

 

 

روزگاریست که شیطان فریاد می زند:

آدم پیدا کنید! سجده خواهم کرد.

( شریعتی )

 

 

 

در دردها دوست را خبر نکردن ،

خود نوعی عشق ورزیدن است!

( دکتر شریعتی )

 

 

 

گاهی گمان نمیکنی ولی میشود ،

گاهی نمی شود که نمی شود!

گاهی هزار دوره دعا بی اجابتست!

گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود

گاهی گدای گدایی و بخت یار نیست!

گاهی تمام شهر گدای تو می شود!!!

< شریعتی >

 

 

 

ساعتها را بگذارید بخوابند! بیهوده زیستن

را نیاز به شمردن نیست.

( دکتر علی شریعتی )

 

 

 

مشکلات انسانهای بزرگ را متعالی

می سازد و انسانهای کوچک را متلاشی.

( شریعتی )

 

 

 

خدایا،به من توفیق تلاش در شکست،

صبر در نومیدی،رفتن بی همراه،جهاد بی سلاح،

کار بی پاداش،فداکاری در سکوت،

دین بی دنیا،عظمت بی نام،خدمت بی نان،

ایمان بی ریا،خوبی بی نمود،

مناعت بی غرور،عشق بی هوس،

تنهایی در انبوه جمعیت،و دوست داشتن

بی آنکه دوست بداند،روزی کن.

(دکتر علی شریعتی)

 

 

 

بغض بزرگترین نوع اعتراض در برابر آدم هاست

اگر بشکنه دیگه اعتراض نیست التماسه.

دکتر شریعتی.

 

 

 

زخمی بر پهلویم هست روزگار نمک می پاشد

و من پیچ و تاب میخورم و همه گمان میکنند که من میرقصم.

( دکتر شریعتی )

 

 

 

نامم را پدرم انتخاب کرد ، نام خانوادگی ام

را یکی از اجدادم! دیگر بس است ،

راهم را خودم انتخاب می کنم. ( دکتر شریعتی )

 

 

 

دلی که ازبی کسی تنها است،هرکس رامیتواندتحمل کند.!

(دکترشریعتی)

 

 

 

به دکتر شریعتی گفتند استاد سیگار طول

زندگی رو کوتاه میکنه ، دکتر در جواب گفتند

من به عرض زندگی فکر میکنم.

 

 

 

در دشمنی دورنگی نیست ،

کاش دوستانم هم در موقع خود

چون دشمنان بی ریا بودند.

 

 

 

خیلی اوقات آدم از آن دسته از چیزهای

بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد.تاريخ : شنبه 20 مهر 1392برچسب:, | 15:0 | نویسنده : بنیامین شهسواری |

صفحه قبل 1 صفحه بعد