اس ام اس بی وفایی و بی مرامی

اشعار عارفانه بی وفایی و بی مرامیچشمانم را به نابینایی می فروشم

تا کسی را که دوست دارم با دیگری نبینم

 

اس ام اس بی وفایی و بی مرامی

 

این روزها پر طرفدارترین بازی در بین آدم ها

بازی با احساسات است !

 

اسمس بی وفایی و بی مرامی

 

می تــــرسم

می ترســم کســـی بــویِ تنـــت را بگیـــرد

نغمـــــه دلـــت را بشنـــــود

و تــــــو خـــو بگیــــری بــه مانــدنــــش

چــــه احســـاس خــط خطـــی و مبــهمی ست

ایــــن عاشقـــــانـــه های حســـــودی مـــن!

 

اس ام اس بی وفایی و بی مرامی

 


نمی دانم گنجشک ها که شبیه هم هستند

چه طور همدیگر و می شناسن؟

و نمیدانم چند نفر شبیه من هستند

که تو دیگر مرا نمی شناسی !

 

مسیج بی وفایی و بی مرامی

 

حل شده ام مثل یک معما !

راست می گفتی که

خیلی ساده ام

 

اس ام اس بی وفایی و بی مرامی

 

وقــتی دست فــشردیــم و قـــول دادیـــم

فقــــط دست تــو مـردانـه بــود

و  قـــــول من !

 

پیامک بی وفایی و بی مرامی

 

خوابــــــم را درست تنظیـــــم کرده ام

روی بــــــی تفاوتـــــی های تــــــــــو

تــــــو روزنــــــامه ات را میخوانی

من دیگری را خواب می بینم

از خواب کــــــه بیدار شــــــوم بــــــی حسابیم

یک – یک بــــــه نفع روزمرگــــــی

 

اس ام اس بی وفایی و بی مرامی

 

اینجا همه ی برادران قابیلند

با وسوسه های ناتنی فامیلند

از ترس خیانت به رفاقت ای عشق

اینجا همه ی رابطه ها تعطیلند

 

اس sms بی وفایی و بی مرامی

 

بــــوی رفـتن مــی دهــی

عطـــر تـــازه ای خــــریــــده ای ؟

 

اس ام اس بی وفایی و بی مرامی

 

تـمـام مـعـلوم هـا و مجـهـول هایـم را

بـه زحمـت کـنـار هـم مـی چـیـنم

فـرمـول وار

مـرتـب و بـی نـقـص

و تــو بـا یـک اشـاره هـمـه

چـیـز را در هـم می ریــزی

 

“تو” جا زدی
“من” جا خوردم
“اون” جا گرفت !
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
هربار که کودکانه دست کسی رو گرفتم
گم شده ام !
ترس من از گم شدن نیست ..
ترسم از گرفتن دستی ست که بی بهانه رهایم کند !
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

راهش را هم تقسیم کرد
رفتنش به من رسید ، رسیدنش به دیگری . . .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

فـــــاسد بـــودن فقط به تـــــن فـــــروشی نیست
گاهی وقت ها به فـــــروختن خـــــاطرات

قدیمی به بهـــــای ورود یکــ تــــازه وارد است
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

برایش نوشتم:
“به امید فردای بهتر”
دو هفته بعد شنیدم ازدواج کرد !
بعدهـــــــــــا فهمیدم
آن روز “الف” فردا را
یادم رفته بــــــــــود
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

روزی ؛
مــخــاطــبـــ تـــمــام جــمــلاتــتـــ مـــن بـــودم
نــمــی دانــی..
چــه درد ســخــتــی اســـتـــ
خـــلـــع مــقــام شـــدن..
نــمــی دانــی چــه ســخــتــ تــر اســتـــ
دیــدن تــرفــیـــع گــرفــتــن دیــگــری
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

من تو را دوست دارم
تو مرا دوست نداری
باشد ولی
من به “دوست” مشترک مان
حسودی ام می شود . . .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
مـــن از زندگـــ ـے کســـ ـے
حذفــــ شــــدم
که بــــرا ـے داشتنـــــش
و بـــــرا ـے بودنـــش
خیلـــ ـے ها رو از از زندگــــ ـیم
حذفــــ کــــردم
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

نــــــــــــه
هوا سرد نیست
سرمای کلامت، دیوانه ام میکند
بی رحم !
شوق نگاهم را ندیدی؟
تمامه من به شوق دیدنت، پر میکشید
ولی …
همان نگاه بی تفاوتتــــــــ
برای زمین گیر شدنم کافی بـــــــــــــود
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

تـو مـرا نـادیـده بـگـیـر . .
و مـن ،
بـدنـم روز بـه روز کـبـود تـر مـی شـود . .
از بـس
خـودم را مـی زنـم . .
بـه نـفـهـمـی
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

چه کسی برای عشق ما شعر اتل متل خواند !
که پایت را به این راحتی از زندگیم ورچیدی ؟
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

سریع ترین نقاشی بود که دیدم !
در یک چشم به هم زدن روزگارم را سیاه کرد . . .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ﻣﻦ ﭼﯿﺰ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﺍﺩﻡ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﻨﺖ !
ﮐﻤﯽ ﺩﻟﻢ ﺷﮑﺴﺖ ، ﺷﺐ ﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻡ
ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﺵ ﺳﺮﺩﺭﺩ ﻫﺮﺷﺒﻢ ﺷﺪ .
ﯾﮑﻢ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ .
ﭼﯿﺰ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ !
ﺗﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ !
ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﺐ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺧﺘﯽ !
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﻣﻦ ، ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ . . .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

یه آدمایی هم هستن اسمشون دوسته . . .
خودشون دشمن
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

تو سکوت میکنی و فریاد زمانم را نمی شنوی !
یک روز …. من سکوت خواهم کرد ؛
و تو آن روز …. برای اولین بار مفهوم “دیر شدن ” را خواهی فهمید …
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

چقــــבر بـבه ازشـــــ خبـــر نداشتهــــ باشیـــــ
sMs بـבیــــ جوابتـــو نـــבه
ســآعتهـــا نگرانشـــــ باشیــــ
بعد بآ یه خطــ בیگهـــ بهشــــ زنگـــــ بزنیــــــ

با בومینــــــ بوق گوشیـــــ رو برבآرهـــــ
اونــــ وقتـــهـ کهـــ میفهمـیــــ تنهاییـــــــ
اونــــ وقتـــهـ کهـــ میفهمـیــــ

בیگهـــ בوستتـــــ نـבآرهـــ
آבمــآ از همینـــ جـآ تنــهاییــــ

رو وآســهـ خودشونــــ انتخابـــ میکنتاريخ : سه شنبه 16 مهر 1392برچسب:, | 14:57 | نویسنده : بنیامین شهسواری |

صفحه قبل 1 صفحه بعد