خداوندا چه سخت است این جدایی

چه تلخ است این شراب بی وفایی

جدایی ، بی وفایی ، درد دوری

همه باشد گناه آشناییاس ام اس بی معرفتی و نامردی
مستم از باده که مستی هم بلاست

باده ی عاشق ز هر باده جداست

بی وفا مستی مگر از باده ی عشقت نبود؟

کین چنین دل را شکستی


اس ام اس بی معرفتی و نامردی
اینجا زمین است

رسم آدمهایش هم عجیب

اینجا گم که می شوی

به جای اینکه دنبالت بگردند

تو را فراموش می کننداس ام اس بی معرفتی و نامردی

این روزها پر طرفدارترین بازی در بین آدم ها

بازی با احساسات  استاس ام اس بی معرفتی و نامردی
بوی رفتن می دهی

عطر تازه ای خریده ای؟اس ام اس بی معرفتی و نامردی
مطمئن باش ، برو

ضربه ات کاری بود

بی وفایی کردی

دل من سخت شکست

و چه زشت به من و سادگیم خندیدی

به من و عشق پاک که پر از یاد تو بوداس ام اس بی معرفتی و نامردی
آنقدر رسم با وفایی مرده است

که میترسم مجنون اگر زنده شود

یادی از لیلی نکنداس ام اس بی معرفتی و نامردی
خوشا آنان که در بازار گیتی

خریدار وفا بودند و هستند

خوشا آنان که در راه رفاقت

رفیق با وفا بودند و هستند


اس ام اس بی معرفتی و نامردی
وقتی فهمید می خوامش خندید و رفت

التماس رو تو چشام دید و رفت

با تمام خوبی هام اون بی وفا

رنگ غم تو چشام پاشید و رفتاس ام اس بی معرفتی و نامردی
چقدر دلم هوایت را می کند

حالا که دیگر هوایم را نداری

 


این روزها پر طرفدارترین بازی در بین آدم ها

بازی با احساسات  است


بوی رفتن می دهی

عطر تازه ای خریده ای؟


مطمئن باش ، برو

ضربه ات کاری بود

بی وفایی کردی

دل من سخت شکست

و چه زشت به من و سادگیم خندیدی

به من و عشق پاک که پر از یاد تو بود

آنقدر رسم با وفایی مرده است

که میترسم مجنون اگر زنده شود

یادی از لیلی نکند


خوشا آنان که در بازار گیتی

خریدار وفا بودند و هستند

خوشا آنان که در راه رفاقت

رفیق با وفا بودند و هستند

وقتی فهمید می خوامش خندید و رفت

التماس رو تو چشام دید و رفت

با تمام خوبی هام اون بی وفا

رنگ غم تو چشام پاشید و رفت


چقدر دلم هوایت را می کند

حالا که دیگر هوایم را نداریتاريخ : سه شنبه 16 مهر 1392برچسب:, | 14:41 | نویسنده : بنیامین شهسواری |

صفحه قبل 1 صفحه بعد