چه دلهره های دلکش و اضطراب های غریبی است
این ترانه رویش و این عطش بی امان دانستن
قدر سرگیجه هایت را قدر پرسش هایت را خوب بدان
بگذار آسان و بی کاستی شعله های

کوچک اندیشه و احساس در تو شکوفا شود

 

 

 

این تردیدها، نشانه های خوبی است

که تو را به ساحل امن آرامش می رساند
اگر سرکوبشان نکنی و بهانه بی

حالی و بی تحرکی نسازیشان
بلکه قدرشان را بدانی و از آنها پلی بسازی

به سوی بزرگ ترهایی که
حالا از مزرعه تجربه و علمشان

خوشه های کمال می چینند

 

 

 

قدر لحظه های تو را چه کسی می داند
جز تو که در جست وجوی نردبانی محکم
گستره زمین را کوچک می بینی و پروازی بلند
حتی بی بال و پر را در سر داری؟

 

 

 

آرزوهای دور و دراز توست که
به تکه تکه این دنیای بزرگ امید و جنبش می بخشد
پس تنفس کن هوای زندگی و شور و سازندگی را

 

 

 

تو، یک الگوی زیبا هم داری
نوجوانی که مثل تو بود و دلی داشت

که از حسرت پرواز به ارتفاع ها، بی تاب شده بود
وقتی فهمید که با نیروی بی نهایت

و زلالش می تواند عزت ایران و ایرانی را که به تاراج می رفت
به اندازه ساقه دوازده ساله اش بازگرداند،

دیگر درنگ و تردید نکرد
تن خود را به نارنجک های خشمگین

و آتشین سپرد و تانک های زوزه کش را ذلیل
به هوا پرتاب کرد اما با تقدیم جانش،

شرف یک ملت را ضمانت کرد
پس آن گاه بود که خمینی بزرگ او را رهبر خواند

 

 

 

امروز روز حسین فهمیده و همه هم

سن و سال های جسور و با شهامت اوست
که قدر نوجوانی خود را می دانند

و هر سال مثل امروز با همه خوبی ها
تلاش ها، مردانگی ها و تازگی ها،

دست دوستی می دهند
نوجوان روزت مبارک!

 

 

 

حکایت دیگری از تو ورق خورده است
که پله پله غرق گل شوی

 

 

 

در مقطعی دیگر
جلوه مقدماتی عشق را می بینی
و به سرسبزی ها آراسته می شوی

 

 

 

بهاری نو خوش دمیده است
که تو را از نَفَس های خویش برویاند

قرار است پا به نهالستان آوازهای ماه بگذاریتاريخ : دو شنبه 13 آبان 1392برچسب:, | 21:58 | نویسنده : بنیامین شهسواری |

ولادت حضرت علی اکبر (ع)

و

روز جوان

مبارک باد

 

خدا کند که جوانان زحقّ جدا نشوند
به صحبت بد و بدخواه مبتلا نشوند
سر عقيده خود پاى فشارند چو کوه
بسان کاه زهر باد جابجا نشوند
روز جوان مبارک

 

 

 

خميده پشت از آن دارند پيران جهانْ ديده
که اندر خاک مى‏جويند ايام جوانى را
روز جوان گرامي باد

 

 

 

ميلاد سرو بوستان ايستادگي،

زيباترين گل باغ حسين (ع)! جوان رعنا

و رشيد حسين (ع) يادگار علي (ع) گلستاني

از زيباترين گل هاي فداکاري! و دريايي

از آبيِ عطوفت، مبارک باد

 

 

 

ميلاد حضرت علي اکبر عليه السلام تهنيت باد

ســـلام و درود بي پايان بر صورت

و سيرت پيامبر گونه اش باد.

 

 

 

11شعبان سالروز تولد حضرت علي اکبر

شبيه ترين انسان ها

به پيامبـر خير و برکت

بر شما تبريک و تهنيت باد

 

 

 

خواهي که ببيني رخ پيغمبر را
بنگر رخ زيباي علي اکبر را
در منطق و خلق و خوي او مي بيني
با ديده ي جان محمدي ديگر را
*ميلاد شبيه ترين آينه ي پيغمبري مبارک*

 

 

 

پيامبر اکرم-ص:
خداوند جواني را که جواني خويش را در راه

اطاعت خداي تعالي بگذراند، دوست دارد.
.
.
*ميلاد سرور جوانان عالم، حضرت علي اکبر

و روز جوان مبارک باد*

 

 

 

بهار عمر، جوانى است مغتنم دارش

***

که اين بهار ز پى، محنت خزان دارد
روز جوان مبارک

 

 

 

به پيرى قدرِ شب‏هاى

جوانى مى‏شود ظاهر

سپيدى‏هاى کاغذ مى‏کند

روشن سياهى را

اميد که جواني را دريابيم

روز جوان مبارک

 

 

 

 

ز روزگار جوانى خبر چه مى‏پرسى
چو برق آمد و چون ابر نوبهاران رفت
جواني را غنيمت شمار

روز جوان مبارک

 

 

 

تبه کردم جوانى تا کنم

خوش زندگانى را
چه سود از زندگانى چون

تبه کردم جوانى را
روز جوان مبارک

 

 

 

اندرز پيران ، بيشتر زمان ها

مملو از خون و درد است

که بدبختانه جوان از فهم آن

ناتوان است . ارد بزرگ

روز جوان مبارک

 

 

 

نسل جوان را به جهان رهبري
جلوه ي توحيد، علي اکبري
هر که هواي رخ احمد کند
در تو تماشاي پيمبر کند
//ولادت باسعادت سرو باغ احمدي،

آينه ي محمدي و روز جوان مبارک//

 

 

 

ميلاد حضرت علي اکبر عليه السلام
مبعث، عيد شکوفايي خوشبوترين

گل هستي، و روز جوان مبارک.

 

 

 

/*ولادت جوانه ي خورشيد کربلا،

حضرت علي اکبر و روز جوان، تبريک و تهنيت*/

 

 

 

کـــو نان دوويل: جواني پلي

ميان کودکي و پيري است.

خوشبخت آن کسي است که اين

پل را به سلامت بگذراند.
//* روز جوان مبارک *

 

 

 

از دامان ليلا گلى بر آمد
شبيه حضرت پيغمبر آمد
نور دل زينب اطهرآمد
لشکر کربلا را افسر آمد
.
.
ولادت زيباترين، بااخلاق ترين، داناترين

و رشيدترين جوان تاريخ مبارک

 

 

 

جوانى شمع ره کردم که يابم زندگانى را
نجستم زندگانى را و گم کردم جوانى را
روز جوان مبارک

 

 

 

. عزيزم! از جواني به اندازه ‏اي

که باقي است، استفاده کن؛
که در پيري همه چيز از دست مي‏رود،

حتي توجه به آخرت و خداي تعالي!
*امام خميني(ره)
روز جوان مبارک

 

 

 

چهارچيز را پيش از چهار چيز غنيمت شمار:
جواني پيش از پيري
صحت پيش ازبيماري
توانگري پيش از فقر
و زندگي پيش ازمرگ (حضرت رسول-ص)
*روز جوان مبارک*

 

 تاريخ : شنبه 13 مهر 1392برچسب:, | 15:17 | نویسنده : بنیامین شهسواری |

صفحه قبل 1 صفحه بعد