ساقیا! باز خماریم به جامی بنواز /
خاطر خسته ما را به سلامی بنواز

گر میسر نشود بگذری از کوچه ما /
گاه گاهی دل ما را به پیامی بنواز


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سلامت میکنم ای غنچه ی راز /

تو بودی از برای عشقم آغاز

تویی تنها دلیل زنده بودن /

ندارم طاقتت با چشم در ناز

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سلام من به غنچه ای كه

صبحدم به خنده باز می شود

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سلام  بهونه قشنگ من برای زندگی

آره بازم منم همون بهونه همیشگی
فدایه مهربونیات چه میکنی با سرنوشت

دلم برات تنگ شده بود این نامه و واست نوشت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سلام ،
ببخشید ما داشتیم تو کوچه اس ام اس

بازی میکردیم
یکی از سلاماافتاد تو خونتون !

میشه پسش بدین !؟؟
ما منتظریم !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سلام به قاصدک های خبر رسان که

محکوم به خبرند و سلام به شقایقهایی که
محکوم به عشقند و سلام به تو

که محکوم به دوست داشتنی.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

(اس ام اس برای جواب سلام)
سلام ای كهنه عشق من كه یاد تو چه پا برجاست
سلام بر روی ماه تو عزیز دل سلام از ماست

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سلام من به آن پرند سپیده وشادمان كه

در سپیده با نسیم ترانه ساز می شود

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سلام من به پیچكی كه صبح دست سبز

او به سوی آسمان بی كران دراز می شود

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به تو سلام می کنم کنار تو می نشینم

و در خلوت تو شهر بزرگ من بنا می شود .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ای مهوش غزالها ای ترانه ساز هستی ای

که جادوی کلماتت قلمها را سرنگون میکند سلام

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس سلام برای نماز صبح

سلام من به هر چه وبه هر كــــسی كه

با سحر تمام جسم و جان او پر از نماز می شود

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به لحظه های “بی” توبودن سلام میكنم

به سینه ام دلی هست به نام میكنم
تمام میشود این فاصله ها بی گمان به

لحظه های “با “تو بودن سلام میكنم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سلام عزیز مهربون ما رو نمیبینی خوشی؟

هنوزم مثل قدیما دلبری و عاشق کشی؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سلام بر تو كه عاشق سلام بر تو كه شیدا

سلام بر تو كه خوابی سلام بر تو كه رویا
سلام شعر فریبا سلام دلبر زیبا سلام

راوی غم ها سلام عاشق شیدا

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سلام ای طراوت همیشه!

دوست دارانت را دریاب!
ما آن بیدلانیم که دل خود را در

افق های آبی ات می جوییم.!تاريخ : پنج شنبه 11 مهر 1392برچسب:, | 15:8 | نویسنده : بنیامین شهسواری |

صفحه قبل 1 صفحه بعد