اگر می خواهید حقیقتی را خراب کنید ،

خوب به آن حمله نکنید، بد از آن دفاع کنید


ســــخن مانند دامن  دخــتران است ,

هر چه کوتاه تر باشد به هدف نزدیک تر است

( هیتلر)مانند پرنده  باش….که روی شاخه مینشیند

و احساس میکند که شاخه میلرزد

ولی به اواز خود ادامه میدهد…

چرا که مطمئن هست بال و پر دارد


گاهی خدا درها رو میبنده و پنجره ها رو قفل می کنه

زیباست اگه فکر کنی شاید بیرون

طوفانه و خدا میخواد از تو محافظت کنهاگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم ،

بهتر آن است که آنرا خرج لطافت یک لبخند

و یا نوازشی عاشقانه کنیم   

    شکسپیر


ادب و محبت خرجی ندارد ولی همه

چیز را خریداری میکند.

متاجیو

 


 

 

امید، نان روزانه آدمی است .

رابیندرانات تاگور


امید قوه محرک زندگی است.

ساموئل اسمایلز

 


 

امید همچون خون در روان آدمیست که اگر نباشد

گامی به پیش نمی رود و اگر باشد

جهانی را دگرگون می سازد .

ارد بزرگ

 


 

امید با مرگ هم به گور نمی رود .

فردریک شیلر

 


 

امید نصف خوشبختی است.

ضرب المثل ترکی

 

امید ، آهستگی و ملایمت زندگی را ر


وشن و شیرین می کند ، خشم و تیزی مایه رنج و بلاست .

آهسته رو از عیبجوی می گریزد و شرم و آهستگی

را دوست می دارد .

بزرگمهر بختگان

 


 


برآزندگان خواهند ساخت سرآیندگان از پس

آن خواهند سرود و زمین آیندگان را بارور می سازند .

ارد بزرگ

 


 


برآزندگان سپاه یاران خویش را تنها

در آمدگان و زندگان نمی بینند .

ارد بزرگ

 


 


برآزندگان گرما بخشند ، سخن و گفتار

آنان راه روشن آیندگان است .

ارد بزرگ

 


 


برآزندگان به گفتار سخیف و کم ارزش

زندگی خویش را تباه نمی سازند .

ارد بزرگ

 


 


برآزندگان چشم در دست پر از بذر خویش دارند

و آسمانی که مهربان است صدای غرش

باد هرزه گرد آنها را از راه خویش برنمی گرداند .

ارد بزرگ

 

 


 


برآزندگان مست شرآب هزاران ساله

تاریخ کشورخویشند سخن آنان جز آهنگ

خیزش و رشد نیست .

ارد بزرگبرآزنده نمی گوید کیست !

او می گوید چیستی ؟

و از چیستت تو را به آسمانها می کشاند .

ارد بزرگ

 


 


برآزندگان بدنبال دگرگونی و رستاخیزند ،

رشد در کمینگاه راه های نارفته است .

ارد بزرگبرآزندگان شادی را از بوته آتشدان پر اشک ،

بیرون خواهند کشید .

ارد بزرگ

 


 


دارایی برآزندگان ، دلی سرشار از امید است

به پهنه و گستره آسمانها .

ارد بزرگکمر راه هم در برابر آرمان خواهی

برآزندگان خواهد شکست .

ارد بزرگ

 


 


برآزندگان و ترس از نیستی؟!

آرمان آنها نیستی برای هستی میهن است.

ارد بزرگ

 


 


پرهای خون آلود برآزندگان نقش

زیبای آزادی آیندگان است.

ارد بزرگ

 


 

برآزندگان دستی و دامنی برای کاشتن دارند !

تا کدام فرزند برداشت کند ؟…

ارد بزرگ

 


 


ویرانه کاخ های برآزندگان هم ،

هزاران گهواره امید بر بر بستر خویش دارد .

ارد بزرگ

 


 


میهن پرستی هنر برآزندگان نیست

که آرمان آنان است .

ارد بزرگ

 


 

 


کشتن گنجشکها کرکس ها را ادب نمی کند .

آبراهام لینکلن

 


 

 

بخش بزرگی از ادب آدمی برآیند

ریشه نژادی و خانوادگی است . 

ارد بزرگ

 

 

 


 

ادب سودمند اینست که پند گیری از دیگری

نه آن که دیگری از تو پند گیرد.

انوشیروان


راه‌ و رسم دوست داشتن هرچیز این است

که احتمال از دست دادنش را بپذیری. 

گیلبرت کیت چسترتون

 

«اگر دروغ تنها ناجی ما است،

دیگر همه‌چیز نابود

و ما فنا شده‌ایم.»

ژان ژاک روسو

 

 


وقتی عقیده ، عقده خوانده میشود
و نور چراغ در آب ، مهتاب تلقی
و متانت زمین زیر برف یخ میزند
نان از یتیم خانه میدزدیم
و می فهمیم…
دزد، اشتباه چاپی درد است.

 

 

آن موقع که توانستی جلوی یک گریه ی

مسخره را با گاز گرفتن لب هایت بگیری ؛

لیاقت لبخند زدن داری …

 

 

 

کسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد

به هیچ کدام از آنها نمی رسد مگر آنکه با

ارزشترین آنها را انتخاب کند و آن را هدف

نهایی خویش سازد .

ارد بزرگ

 

اقتدار دل شکسته به اندوهی است

که هیچوقت سروده نمیشود….

 

عشق شاید زود تو را عاشق و دلتنگ کند

اما هرگز تو را سیر نمی کند.

 

 

انسان هنگامی که میل به اوج‌ گرفتن و حس ‌کنه

هرگز راضی نمی‌شود لنگان ‌لنگان راه برود

 

 

روزهای هفته را هم که گم کرده باشی،
عصرهای جمعه را،
از غم و غربتش، تشخیص خواهی داد

 

برای اینکه در دنیا راحت زندگی کنی باید ؛

( لِکَیلا تَأسوا على‏ ما فاتکم و

لا تفرحوا بما آتاکم ) قرآن مى‏فرماید :

آن گونه باشید که اگر چیزى را از دست دادید،

تأسّف نخورید و اگر چیزى به شما دادند،

شاد نشوید.

 

تجربه درسی است گرانبها که ارزش آن

ازکلیه دروس مهم اساتید عالیقدر بالاتر است.

سیسرون

 


هیچ کس نمی تواند ما را بهتر

از خودمان فریب دهد .

گوته

 

در جهان بال و پر خویش گشودن آموز
که پریدن نتوان با پر و بال دگران

 

 


از حادثه ی جهان زاینده مترس
از هرچه رسد چونیست پاینده مترس
این یکدم عمر را غنیمت می دان
بر رفته میندیش و ز آینده مترس

 

 


هدف، یا تیک میخوره یا ضربدر ،

مواظب اهداف خود باشید

چون هر هدفی ،

تاریخ مصرفی داره

 

 

حادثه‌ها، هیچ‌وقت به تلخی یا

شیرینی خاطره‌ها نیستند…

 

 

با ادب با همه سر کن که دل شاه و گدا ،

در ترازوی مکافات برابر باشد . . .

 

 

چشم عیب از مردمان بردار و عیب خود نگر

هر که عیب خویش بیند، از همه بیناترست . . .

 

 

لب را هنر خنده بیاموز وگرنه

گریاندن یک جمع پریشان هنری نیست . .

 

 

مهم نیست که چقدر منزوی هستید

و چه مایه احساس تنهایی می کنید،

اگر کار خود را حقیقتاً و خودآگاهانه انجام دهید،

یاران ناشناخته می آیند و شما را طلب می کنند.

میگوئل سرانوی


عشق چنان شیفتگی در نهان خود دارد

که سخت ترین دلها نیز ، گاهی هوس

شنا در آن را می کنند .

ارد بزرگ

 

 

یک ابله تحصیل کرده از یک ابله بی سواد ابله تر است.

مولیر

 

زندگی ات را قربانی چیزی مکن،

همه چیز را قربانی زندگیت کن .

اشو

 


با ازدواج، مرد روی گذشته اش خط می کشد

و زن روی آینده اش.

(سینکالویس)

 


روزهای ابری گلهای آفتاب گردان بلا تکلیفند !

مثل همه روزهای عمر من .تو دوست داشتنی هستی اگر

دردهایت تو را از دیدن دردهای دیگران کور نکرده باشد


شاد کردن دلها چندان دشوار نیست .

یک نوازش کوچک ، کلمه یا عبارتی ساده ،

براستی که هریک به تنهائی ،

کافی است تا روح لطیف آدمی را شاد کند!

 


 

دوستان برای نخجیر دشمنان

چون تیر و پیکان اند.

بزرگمهر

 


خودت باش شاید بدترین پندی باشد

که به بعضی ها می توان داد .

تام سامسون

 


ابله همیشه به دنبال بزرگ تر از خود می گردد ،

که او را تحسین کند.

بوالو

 

تختخواب خطرناکترین جای دنیاست،

چون صدی نود مردم در آن می‌میرند .

مارک تواین

 


 

شوهر داروئی است که تمام دردهای

دخترانرا علاج می کند .

مولیر

 


 

مستمند کسی است ،

که دشواری و سختی ندیده باشد .

ارد بزرگ

 


 

اگر به قلبت گوش کنی و مغزت را به کار اندازی،

هیچ وقت اشتباه نمی کنی.

برادلی

 

 


 

 

اراده انسانی ، در پهلوی مقدرات او ایستاده

و چرخ تکامل او را اداره می کند .

فیثاغورث

 


 

در شگفتم که سلام آغاز هر دیداری است

ولی در نماز پایان است. شاید بدین معناست

که پایان نماز آغاز دیدار است.

علی شریعتی

 


 

امید دارویی است که شفا نمی دهد ،

اما درد را قابل تحمل می کند .

مارسل آشار

 


 

مال ، زنبوری است که اگر از نگه داری آن آگاه باشید

عسل می دهد وگرنه نیش می زند و پرواز می کند .

مارون

 


بکار گیری آشنایان در یک گردونه کاری برآیندی جز

سرنگونی زود هنگام سرپرست آن

گردونه را به دنبال نخواهد داشت .

  ارد بزرگ

 


اگر به انسان ها شخصیت و فرصت ابراز عقیده بدهید،

پاداش و امکان مشارکت بدهید، رشد خواهند کرد

و اندیشه های ناب خود را بیرون خواهند ریخت .

رابرت اسلاتر

 


رقابت تا زمانی پسندیده است که کار را

به حسادت نکشاند.

رنه دکارت

 


فراموش نکنیم که ما به سخنان یک طرف

دعوا گوش کرده ایم آخر کتابهای اسمانی را خدا نازل کرده .

سامیوئل باتلر

 


 

 

نگاه مردان کهن ایستا نیست آنها

دورانهای آینده را نیز به خوبی می بینند .

ارد بزرگ

 


معنی زندگی را در قدرت باید جستجو کرد ،

هرلحظه از زندگی، ما باید هدف عالیتری داشته باشیم .

ماکسیم گورکی

 


افسوس …

یگانه سؤالی که هیچکس نمی تواند

پاسخی به آن بدهد این است ؛

سعادت چیست ؟

  برادلی

 


مردان و زنان کهن در راه رسیدن به هدف ،

یک آن هم نمی ایستند .

ارد بزرگ

 


در غرب دلبستگی ما به موفقیت باعث سست شدن

ما در خطر کردن می شود. آنچه از این خطر کردن

می آموزیم به آن موفقیت می ارزد. و این ترس

از شکست است که تعیین می کند که بیاموزیم یا نه؟ .

پارکر پالمر

 


خطا فرصتی است که هوشمندانه تر باشیم .

هنری فورد

 


برآزندگان گرما بخشند ، سخن و گفتار

آنان راه روشن آیندگان است . ارد بزرگ

 


هر چه شما را نمی کشد شما را قوی تر می کند .

مارلون براندو

 


پاکدامنی و استفامت از تمام پیمانها

و سوگند ها محکمتر است .

مادام نکر

 

تاريخ : پنج شنبه 16 آبان 1392برچسب:, | 14:58 | نویسنده : بنیامین شهسواری |

صفحه قبل 1 صفحه بعد