واکنش مردها نسبت به رنگ موی همسرانشان
تهرونی ها: عزیزم ماه بودی ماه تر شدی..!
شمالی ها: تخت سر تی خی کله ره بشورن،

سره دله ره بریه بورده!!!!
.
.
.
ته دلتنگی مره عاجز هاکرده   /  مه سر و صورته قرمز هاکرده
شه دله هدامه به ته امانت   /   ته معرفت مره رز رز هاکرده
.
.
.
گوجه خورشت چیست؟
نوعی پیتزای محلی که از نظر خاصیت با خاویار برابری میکند
و تقربا هر دو روز یکبار جزو سبد غذایی گیلکها قرار میگیرد
اهل خانه پس از صرف آن با گفتن:

اوه بترکستیم مار از مادر خود تشکر میکنند!!
.
.
.
شمالی کیست؟!
موجودی نجیب…با دماغی عجیب!!
.
.
.
تره ترکانم چیست؟
ضربه ی شدید روحی که یک گیلک

قبل از دعوا به حریف وارد میکند!
.

 


.
.
مار : مادر
پر   : پدر
برار  : برادر
خاخر: خواهر
خی کار: کار سخت
خی واری: یه چیز تو مایه های مث خر
خی سر:سرسخت
خی:یه فحش یعنی گراز!
.
.
.
شمه حیاطه پیش آب چلامه
مرا تی مین قهر سلامه
تو که قهر سلام، مو دل شکسته
روز مهشر گیرم ته بند شصته
.
.
.
خدایا مو غریبم، مه یار غریبه
نشه و خواستگاری، مو و نسیبم
سر راهان بدم دو مار سیاه
اول مه یار بز نداشته وفا
دوم مر بز نخیسم دنیا
.
.
.
بهار صبح که بلبل چهه چهه ژنه/

چوپان بندون سری کو لله ژنه
گاین اسپیت بندون کو کرن ونگ/

رفقون دوری چمه دلی ژنه چنگ
چمه دیل تنگ ترا؟/

هیچ دفرسی چرا؟
.
.
.
تنه هر کس بومونو خسته بخته ،

بی اشته زندگی کرده چه سخته،ترا غش!
یا بری – یا از بدا بام ،

الان یندینه سر کرده وقته …
.
.
.
تی دیل دریا می دیل خشک زمینه/

تی خنده تی نگاه چی دلنشینه/

تی واسی من بزم دیل به دریا /

که او دریا میان مردن شیرینه
.
.
.
سیاه شالی دبستم تی کمره /

خیلی وقته من نرم تی خبره /

خیلی وقته تو می حال وا نپرسی /

مگر من بی وفا بوم تو بترسی
.
.
.
تــو دهِ می رادوار نیبی ، ستم بوخورده دیله ره دوا نیبی
تاکی واسی چوم بودوزم درچکا ور
من کی دانم هرگز نایی
تاکی می مُبتلا نیبی
.
.
.
تو دانستی کی می دیل/

تی چوم برایه نامویـی
صدتا خانقاه میانی /

دست بدُعایه نامویی
نامویی می بیقراریه بیدینی ،

گرم ارسو میشینه
جه اینتظاری بیدینی ،

نامویی گرمه کوُنی
غُربت سرد مره تو ،

دانستی ای بی وفا ،

کی بی پنایم نامویی
.
.
.
دریا شو یو طوفان
ایتا دونیا اوخان
پوشت در پوشت
دمرده شبو دیل واترکان
ایتا کونه سو زنه که
آپا اوپا گودن
.
.
.
می موشتا وانکون کی دونیا فوگورده
جنگلانا واورس
تسکه دیلانه شب فوقوسانا
.
.
.
هاتو کی غورصا خایم دوارم
رویگار خورا لیسکا کونه
.
.
.
ایتا دریا دیل پستایی بوگودم
می هارای
طوفان وارگانه
.
.
.
دریا آوه جا نده
تام توم بزه پوشته
بی چوم پیله
تره خیالا شومه
.
.
.
خیالو
شبو
آسمانه جیگیفته تی تی
شه بزه جنگلا
جه می اوخان
انهمه تاسیانه
کی وا اوچینه!
.
.
.
دوارستی تو ایتا خانه خرابا ده چره
واچکستی کراهای واشکسه دارا ده چره
تو نانستی که واکفته مرا سخته روزیگار
کرا تینتیر بامویی بشکسه بالا ده چرهتاريخ : دو شنبه 22 مهر 1392برچسب:, | 15:43 | نویسنده : بنیامین شهسواری |

صفحه قبل 1 صفحه بعد